L&#x
E0;m g&#x
EC; để h&#x
F4;n nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ng... Dễ vỡ?

T&#x
E2;m sự 14:01

8 điều 'Kh&#x
F4;ng' của c&#x
E1;c cặp vợ chồng hạnh ph&#x
FA;c; “Ly h&#x
F4;n xanh” l&#x
E0; cụm từ rất phổ biến m&#x
F4; tả hiện tượng ly h&#x
F4;n của c&#x
E1;c cặp đ&#x
F4;i mới kết h&#x
F4;n trong v&#x
F2;ng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm ch&#x
ED; ngớ ngẩn đều c&#x
F3; thể l&#x
E0;m để củng cố mối quan liêu hệ v&#x
E0; thậm ch&#x
ED; gi&#x
FA;p giảm nguy cơ ly h&#x
F4;n...

Bạn đang xem: Cá gì nấu măng ngonBiết l&#x
E0;m thế nào cho phải ph&#x
E9;p đ&#x
E2;y...

T&#x
E2;m sự 15:36

T&#x
F4;i lập b&#x
E0;n thờ bố nhưng kh&#x
F4;ng ngờ lại bị mẹ vợ n&#x
F3;i lời cay đắng; t&#x
EC;nh cảm giữa t&#x
F4;i v&#x
E0; đồng nghiệp từ th&#x
E2;n thiết th&#x
E0;nh mối th&#x
E2;m th&#x
F9;; Chồng nhận 1 tỷ từ t&#x
EC;nh cũ của vợ rồi nhất mực đ&#x
F2;i ly h&#x
F4;n... Người vào cuộc biết phải l&#x
E0;m sao đ&#x
E2;y?Những sai lầm biến h&#x
F4;n nh&#x
E2;n th&#x
E0;nh... địa ngục

T&#x
E2;m sự 09:37

T&#x
F4;i thu&#x
EA; một căn hộ thanh lịch trọng để bao nu&#x
F4;i Hồng, c&#x
F2;n hứa hẹn nếu Hồng sinh mang đến t&#x
F4;i một đứa bé trai, t&#x
F4;i sẽ sở hữu lu&#x
F4;n căn hộ n&#x
E0;y tặng c&#x
F4; ấy....T&#x
F4;i đ&#x
E3; qu&#x
E1; sốc lúc anh th&#x
FA; nhận với t&#x
F4;i rằng anh c&#x
F3; nhỏ ri&#x
EA;ng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đ&#x
F3; l&#x
E0; ngững không đúng lầm đ&#x
E3; biến h&#x
F4;n nh&#x
E2;n th&#x
E0;nh địa ngục.Ly h&#x
F4;n... L&#x
E3;ng xẹt!

T&#x
E2;m sự 14:19

H&#x
F4;n nh&#x
E2;n ng&#x
E0;y nay kh&#x
E1; ý muốn manh, kh&#x
F4;ng được coi l&#x
E0; dấu son hạnh ph&#x
FA;c mang lại t&#x
EC;nh y&#x
EA;u. Mới cưới nhau chừng v&#x
E0;i th&#x
E1;ng đ&#x
E3; c&#x
F3; thể phân chia tay; đủ thứ l&#x
FD; bởi để sẵn s&#x
E0;ng x&#x
E9; n&#x
E1;t h&#x
F4;n th&#x
FA;; c&#x
F3; những l&#x
FD; vị rất... L&#x
E3;ng xẹt, tưởng như kh&#x
F4;ng thể xuất hiện trong cuộc sống...H&#x
F4;n nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ng phải l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng m&#x
E0;u hồng

T&#x
E2;m sự 08:48

Sau lúc kết h&#x
F4;n, rất nhiều người mang lại rằng đ&#x
F3; l&#x
E0; dấu mốc đẹp nhất của t&#x
EC;nh y&#x
EA;u. Nhưng 1.001 chuyện c&#x
F3; thể xảy ra như ngoại t&#x
EC;nh, xung đột, m&#x
E2;u thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn s&#x
E0;ng phân chia tay, kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch g&#x
EC; h&#x
E0;n gắn.C&#x
E1;c n&#x
E0;ng d&#x
E2;u sợ... Tết

T&#x
E2;m sự 06:52

T&#x
F4;i từng sợ h&#x
E3;i c&#x
E1;i Tết đầu ti&#x
EA;n ở nh&#x
E0; chồng v&#x
E0; rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" vào ng&#x
E0;y đầu năm mới. Nhưng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng ngờ m&#x
EC;nh lại nhận được sự ngọt ng&#x
E0;o đến vậy. Năm sau, t&#x
F4;i đề xuất bố mẹ chồng chỉ c&#x
FA;ng cơm đ&#x
FA;ng 3 m&#x
F3;n, c&#x
F2;n lại cả nh&#x
E0; ăn Tết bằng c&#x
E1; kho, thịt kho như thường ng&#x
E0;y.


C&#x
F3; tiền chưa chắc c&#x
F3; hạnh ph&#x
FA;c

T&#x
E2;m sự 07:52

Kh&#x
F4;ng &#x
ED;t trường hợp, chỉ v&#x
EC; sự xuất hiện của đồng tiền đ&#x
E3; khiến nhiều cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n tan vỡ, nhiều đ&#x
F4;i lứa phải phân tách xa...


L&#x
E0;m d&#x
E2;u, ở rể kh&#x
F4;ng dễ ch&#x
FA;t n&#x
E0;o

T&#x
E2;m sự 13:40

Nghi&#x
EA;n cứu của c&#x
F4;ng ty luật Slater and Gordon (Mỹ) mang đến thấy, gần 1/3 người được khảo s&#x
E1;t x&#x
E1;c nhận rằng m&#x
E2;u thuẫn với gia đ&#x
EC;nh chồng l&#x
E0; l&#x
FD; bởi dẫn đến ly h&#x
F4;n. Nhưng m&#x
E2;u thuẫn của c&#x
E1;c ch&#x
E0;ng "ở rể" gia đ&#x
EC;nh vợ cũng c&#x
F3; thể dẫn đến "tan nh&#x
E0;, n&#x
E1;t cửa". Mời bạn theo d&#x
F5;i những mẫu chuyện dưới đ&#x
E2;y.


Gặp nghịch cảnh &#x
E9;o le, biết xử làm thế nào để cho phải?

T&#x
E2;m sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi l&#x
E0;m ăn xa, gửi về hộp qu&#x
E0; g&#x
E2;y sốc; c&#x
F4; d&#x
E2;u trước mặt l&#x
E0;... Chị d&#x
E2;u của t&#x
F4;i!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o chăng nữa cũng để lại nhiều tr&#x
E1;i ngang, tan vỡ...


Trả lại v&#x
E1;y cưới ngay trước ng&#x
E0;y t&#x
E1;i h&#x
F4;n, vậy m&#x
E0; ai cũng n&#x
F3;i... Qu&#x
E1; may!

T&#x
E2;m sự 07:49

D&#x
F9; l&#x
E0; cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ t&#x
F4;i cũng nhất quyết kh&#x
F4;ng để m&#x
EC;nh mất thể diện. Vậy m&#x
E0; cuối c&#x
F9;ng, ph&#x
FA;t 89, mọi chuyện lại tan th&#x
E0;nh m&#x
E2;y kh&#x
F3;i!


Ly h&#x
F4;n dưới g&#x
F3;c nh&#x
EC;n của vợ v&#x
E0; chồng

T&#x
E2;m sự 14:06

Chồng: Vợ đ&#x
F2;i ly h&#x
F4;n li&#x
EA;n tục, t&#x
F4;i phải l&#x
E0;m sao? Sao m&#x
E0; nhị tiếng “ly h&#x
F4;n” được c&#x
F4; ấy n&#x
F3;i đơn giản v&#x
E0; dễ d&#x
E0;ng như nhì tiếng “chia tay” của đ&#x
E1;m trẻ mới y&#x
EA;u. Vợ: T&#x
F4;i v&#x
E0; chồng đ&#x
E3; c&#x
F3; 8 năm gắn b&#x
F3; b&#x
EA;n nhau. T&#x
EC;nh cảm của ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i ban đầu rất tốt nhưng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng đi xuống.


tía th&#x
F3;i thân quen khiến bạn k&#x
E9;m hấp dẫn v&#x
E0; 6 l&#x
FD; do chia tay phổ biến

T&#x
E2;m sự 15:40

Một số th&#x
F3;i quen c&#x
F3; thể n&#x
E2;ng hoặc l&#x
E0;m giảm sức hấp dẫn của một người, d&#x
F9; ngoại h&#x
EC;nh họ thế n&#x
E0;o. Nhiều cặp vợ chồng kh&#x
F4;ng biết v&#x
EC; sao cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n của họ tan vỡ. H&#x
E3;y nghe c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia phân chia sẻ.


Bạn th&#x
E2;n của chồng khuy&#x
EA;n t&#x
F4;i ly dị, phải l&#x
E0;m sao?

T&#x
E2;m sự 19:34

Người bạn th&#x
E2;n của chồng t&#x
F4;i khuy&#x
EA;n t&#x
F4;i n&#x
EA;n nghĩ đến chuyện ly dị, v&#x
EC; nếu gắn b&#x
F3; cả đời với người chồng ganh tu&#x
F4;ng, vũ phu th&#x
EC; t&#x
F4;i sẽ rất khổ, chưa kể c&#x
E1;c con, ch&#x
FA;ng sẽ bị tổn thương t&#x
E2;m l&#x
FD; nặng nề. Nhưng thực sự t&#x
F4;i chưa nghĩ đến, t&#x
F4;i phải l&#x
E0;m g&#x
EC; l&#x
FA;c n&#x
E0;y?


Lấy chồng sớm l&#x
E0;m g&#x
EC;, để lời ru th&#x
EA;m buồn...

T&#x
E2;m sự 08:54

Kh&#x
F4;ng phải ai lấy chồng sớm cũng đều gặp cảnh đau buồn, nhưng đại đa số c&#x
E1;c cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n ch&#x
F3;ng v&#x
E1;nh, tiếng s&#x
E9;t... Khi tuổi c&#x
F2;n qu&#x
E1; trẻ đều kết th&#x
FA;c tung vỡ, kh&#x
F4;ng hạnh ph&#x
FA;c.


Nỗi niềm khi c&#x
F3; con ri&#x
EA;ng: Dạy kiểu g&#x
EC; cũng mang tiếng "&#x
E1;c"

T&#x
E2;m sự 12:10

Hễ qu&#x
E1;t mắng th&#x
EC; lại bị mọi người b&#x
E0;n t&#x
E1;n, n&#x
F3;i "mẹ ghẻ, con chồng"; Ngay sau khoản thời gian l&#x
E0;m giấy đăng k&#x
FD; kết h&#x
F4;n, t&#x
F4;i ph&#x
E1;t hiện anh đ&#x
E3; c&#x
F3; nhỏ ri&#x
EA;ng; Bị bé ri&#x
EA;ng của chồng đuổi ra khỏi nh&#x
E0; nhưng t&#x
F4;i chỉ biết &#x
F4;m mặt kh&#x
F3;c; Đưa nhỏ ri&#x
EA;ng của vợ đi kh&#x
E1;m bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến t&#x
F4;i nh&#x
F3;i l&#x
F2;ng...


Ngăn "cảm nắng", giữ m&#x
E1;i ấm

Gia đ&#x
EC;nh 07:00

Những t&#x
EC;nh cảm trong qu&#x
E1; khứ một l&#x
FA;c n&#x
E0;o đ&#x
F3; c&#x
F3; thể trỗi dậy. Nếu người vào cuộc kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1;ch ứng xử đ&#x
FA;ng đắn, gia đ&#x
EC;nh dễ chảy vỡ chỉ v&#x
EC; t&#x
EC;nh cũ đến


T&#x
EC;nh y&#x
EA;u kh&#x
F4;ng cần “m&#x
F4;n đăng hộ đối” nhưng h&#x
F4;n nh&#x
E2;n th&#x
EC;...

T&#x
E2;m sự 07:55

Một số người vào cuộc đ&#x
E3; nhận ra rằng một cuộc h&#x
F4;n nh&#x
E2;n bền vững, h&#x
F2;a hợp &#x
ED;t ra cũng c&#x
F3; yếu tố cấu th&#x
E0;nh của "m&#x
F4;n đăng hộ đối". C&#x
F3; đ&#x
FA;ng như vậy kh&#x
F4;ng?


Những "v&#x
F9;ng cấm" cần cảnh b&#x
E1;o c&#x
F3; nguy cơ giết chết t&#x
EC;nh y&#x
EA;u

T&#x
E2;m sự 12:31

Đ&#x
E0;n &#x
F4;ng d&#x
F9; mạnh mẽ đến đ&#x
E2;u vẫn c&#x
F3; những mỏng manh m&#x
E0; bất cứ ai cũng kh&#x
F4;ng thể chạm tới, kể cả người bạn đời. C&#x
F3; những dấu hiệu ghen tu&#x
F4;ng độc hại m&#x
E0; ngay cả những người c&#x
F3; mối quan tiền hệ an to&#x
E0;n nhất cũng c&#x
F3; thể phải vượt qua cảm x&#x
FA;c ghen tuông tu&#x
F4;ng để tr&#x
E1;nh nguy cơ giết chết t&#x
EC;nh y&#x
EA;u.


X&#x
E9;t nghiệm ADN giải tỏa nghi ngờ: Sự thật n&#x
E0;o cũng đau l&#x
F2;ng

T&#x
E2;m sự 07:53

Người chồng nghi ngờ đứa con kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; bé của m&#x
EC;nh vì người vợ từng quan hệ với người y&#x
EA;u cũ. Người vợ muốn rửa sạch oan ức n&#x
EA;n quyết đưa con đi x&#x
E9;t nghiệm ADN. Nhưng đến d&#x
F9; sự thật ra sao chăng nữa th&#x
EC; hạnh ph&#x
FA;c của gia đ&#x
EC;nh họ cũng kh&#x
F4;ng thể h&#x
E0;n gắn...


Mẫu phụ nữ trong mắt đ&#x
E0;n &#x
F4;ng trung ni&#x
EA;n v&#x
E0; 3 l&#x
FD; vị khiến phụ nữ trưởng th&#x
E0;nh th&#x
ED;ch... Trai trẻ!

T&#x
E2;m sự 13:06

Đ&#x
E0;n &#x
F4;ng trung ni&#x
EA;n hoặc vẫn c&#x
F2;n độc th&#x
E2;n, hoặc đ&#x
E3; từng đổ vỡ h&#x
F4;n nh&#x
E2;n giỏi thậm ch&#x
ED; l&#x
E0; đ&#x
E3; c&#x
F3; gia đ&#x
EC;nh hạnh ph&#x
FA;c th&#x
EC; đều rất tỉnh t&#x
E1;o v&#x
E0; thực tế vào việc lựa chọn.


C&#x
E1; măng v&#x
E0; những m&#x
F3;n ngon từ lo&#x
E0;i c&#x
E1; "giang hồ" n&#x
E0;y
8 th&#x
E1;ng 10, 2022 | 10:16

C&#x
F3; những m&#x
F3;n ăn m&#x
E0; chỉ vừa thấy th&#x
F4;i đ&#x
E3; dắt m&#x
EC;nh về miền tuổi thơ xa thẳm. C&#x
E1; măng l&#x
E0; một trong những m&#x
F3;n như vậy.


Cá măng nói một cách khác là cá măng sữa (Milkfish), đây là một nhiều loại cá biển sinh sống trong nhiều vị trí trên nuốm Giới. Tại Việt Nam, chúng được ngư dân khai thác tại khoanh vùng vùng biển miền bắc và Miền Nam. Cá măng hoàn toàn có thể nuôi bắt trong môi trường xung quanh ao dưới điều kiện thích hợp.

Cá măng khi cứng cáp có form size trung bình là 1 trong mét, nặng khoảng 4kg-5kg. Trường đoản cú đây, ta đã có thể hình dung được một số loại cá này còn có hình dạng khiêm tốn dài thuộc với sát bên hẹp. Cá măng gồm phần đầu tương đối nhọn, hai con mắt đen láy thuận tiện để nhấn biết.


Cá măng tất cả bộ vảy màu trắng bạc khá đẹp. Đặc biệt, khi đun nấu chín rồi, vảy cá vẫn cứ dán chặt vào thân. Cần dùng đũa nạo thì vảy new chịu bung ra. Loại cá măng "giang hồ" lắm, đâu cũng là quê hương. Nói giải pháp khác, đó là loài cá mà lại "sổ tạm bợ trú" ghi khá nhiều nơi ở. Nước mặn, nước lợ, nước ngọt, nước gì cá măng sinh sống cũng tốt. Lúc thì sinh sống đầm, hồ, sông, suối; thời gian thì ngơi nghỉ ao, kênh, mương, rạch. Hứng lên thì kéo nhau ra đại dương vẫy vùng.

Cá măngbơi khôn cùng khỏe, săn toàn mồi tươi ngon (là những con cá nhỏ dại hơn) buộc phải thịt tương đối săn chắc. Đặc biệt, giết thịt cá không tồn tại vị tanh, lành tính, ngọt thơm, mặn mà nên luôn luôn là phương pháp chuyên trị "đắng miệng" từng khi gầy đau, trái gió trở trời.


Cá măng kho ngọt TRẦN CAO DUYÊN


Làng Sa Huỳnh của bản thân (TX Đức Phổ,Quảng Ngãi) trong thời gian 1970 - 1980 cuộc sống rất khó khăn khăn. Nhiều mái ấm gia đình mướt những giọt mồ hôi chạy nạp năng lượng từng bữa. Chị em hay nói ăn bữa trưa lo bữa tối. Khổ miết rồi cũng quen đề nghị mình cho chính là bình thường. Chỉ không thông thường là số đông ngày trong đơn vị có người đau ốm. Ốm nhức thì đắng miệng, ăn không được cơm, tuyệt nhất là cơm trắng độn củ. Mẹ nghĩ tới cá măng. Cá măng kho ngọt thì có đắng miệng cho mấy nạp năng lượng cơm cũng khá được vài chén. Hễ ăn uống được cơm trắng là mau giảm bệnh.

Nhớ hồi kia cá măng bên cạnh chợ rất hiếm. Mấy bà nội trợ bếp núc hay nói nếu tất cả cũng... đứng ngó thôi bởi cá măng mắc lắm. Mà lại nhà mình có hẳn một "kho" cá măng. Mình bao gồm ông cậu ruột làm muối. đều đường mương nhỏ dại dẫn nước biển cả vô ruộng muối luôn luôn có cá măng. Cậu khôngnuôi cá giống. Cậu nói sẽ là cá từ cửa biển cả theo con nước tràn vô, sinh con đẻ cháu đông lắm. Chưa tính cậu còn tồn tại cái ao cá măng tự nhiên phía sau nhà.

Chị mình kể tất cả lần bản thân đau, bà bầu sai chị lên nhà cậu "trình bày" trả cảnh, nói thằng Cu (là mình) bị cảm sốt, đắng miệng... Biết ý đề nghị cậu ngắt lời liền: "Cái vợt dựng ở nơi bắt đầu mít đó. Con ra xúc vài ký cá về nấu bếp ngọt cho thằng nhỏ. Mà nè, nói người mẹ mày trót mang lại nó mấy roi. Ăn rồi cứ đi dang nắng nóng dang non. Đau là phải".

Xem thêm: Cách nấu thịt ướp thịt nướng ngon tuyệt đỉnh, 3 cách ướp thịt ba chỉ nướng mềm thơm đậm vị

Nồi cá măng lớn nổi sao. Vài ba lát ớt đo đỏ nằm phía trên mấy khúc cá trắng bạc nhìn "gợi cảm" lắm. Nước cá măng vừa thơm vừa cay, đưa cơm khá dễ dàng dàng. Nói mang lại ngay, nếu như chỉ chan trang bị nước "thánh" này thôi thì nồi cơm cũng không còn veo. Nhưng cái sung sướng còn nhân song nhân tía khi ăn cơm với làm thịt cá. Miếng cá white phau, săn dĩ nhiên chấm với nước mắm nam ngư cá cơm trắng nguyên chất thì nên nói đạt mức đỉnh của việc ngon ngọt đậm đà. Người mẹ nói ráng ăn cho mau giảm bịnh nghen con. Bản thân "dạ" rồi nghĩ: "Không đề xuất ráng đâu mẹ. Cơm chan nước cá măng, dùng kèm thịt cá măng thì bao gồm chết cũng... Lết tới".

Bây giờ thôn mình cá măng không hãn hữu nhưng túi tiền hơi cao, thường giao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Các món làm bếp từ cá măng cũng nhiều. Chẳng hạn,cá măng rán giòn, cháo cá măng, canh chua cá măng, cá măng hấp gừng, cá măng kho ớt hiểm. Riêng món gỏi cá măng được cánh bầy ông khen nhiều. Hèn chi mấy ổng hay phát âm trại từ bỏ "cá măng" thành "cá men".

Món gì thì món, bản thân vẫn luôn nhớ món cá măng kho ngọt thời... đắng miệng. Phấn kích kể luôn: Hồi đó lâu thọ mình bị cảm xoàng tuy vậy làm nũng với bà mẹ là ăn uống không được, "đắng miệng giả" để được ăn uống cá măng thật. "Triết lý" của mình là: anh chị em được tu dưỡng chớ riêng rẽ gì mình cơ mà ngại. Với lại, các lần cậu vét mương, vét ao, mấy bà bầu con nhà mình phần đa tới lăng xăng phụ câu hỏi nên ăn cá măng của cậu ko có cảm giác "mắc nghẹn" chút nào.


Món ngon từ cá măng

Cá măng rán giòn

Khi mua bạn cũng có thể nhờ người cung cấp mổ cá măng, róc xương sống rồi mở đem nguyên phần bụng cá. Về nhà chỉ việc đưa cá vào bồn, rửa sạch bằng nước muối loãng cho giảm tanh. Chanh nuốm lấy nước cốt, vứt hạt. Ớt ngắt cuống rồi thái nhỏ. Cho cá măng vào chén tô cùng với 3 thìa mắm, nước cốt chanh, ½ thìa muối, 1 thìa phân tử nêm, 2 thìa ớt xay. Kế tiếp đeo găng nilong vào nhằm trộn đầy đủ cá lên mang lại ngấm gia vị, nhằm ướp chừng trăng tròn phút mang lại hết mùi hương tanh.


Cho một lượng vừa nên dầu ăn uống và 1 thìa bột mì vào chảo, quấy đầy đủ rồi đun cho thật nóng. Dùng xẻng nấu ăn để xúc cá măng vào chảo, đun tại mức lửa vừa phải. Bạn chiên đến khi 1 mặt tương đối vàng, săn thịt lại thì lật sang mặt khác. Thực hiện tiếp tục đến khi cả hai mặt chín đều, quà ruộm, lớp giết mổ cá phía bên ngoài giòn, trong mềm là thành công.

Cá măng nướng than

Cá măng tải về sạch bởi nước muối loãng cho sút trơn. Chặt bớt vây vẩy, phẫu thuật cá, vứt bỏ hết nội tạng. Khía một vài đường lên thân cá măng rồi cọ lại thêm nữa cho thiệt sạch. Về phần gừng, các bạn cạo vỏ, lấy băm nhuyễn.


Cho cá măng vào chậu với chút rượu trắng, 2 thìa muối, gừng băm nhằm ướp. Cần sử dụng tay tẩm quất từ trong bụng cá ra bên ngoài để tất cả hổn hợp gừng rượu khử hoàn toàn mùi tanh. Ướp chừng 15 phút thì team bếp, đến lúc than lạnh hồng thì để hết cá lên, phết thêm chút dầu nạp năng lượng rồi nướng đến khi cả hai bé cá măng chín vàng, vỏ giòn với xém là hoàn thành.

Cá măng đun nấu canh chua

Hãy rửa thật sạch cho cá không còn chút huyết tanh, để địa điểm khô tháng đến ráo nước. Đánh vảy rồi chẻ dọc đôi phần thân, chia cá làm cho hai nửa. Tiếp nối cho cá vào bát cùng 3 thìa giấm, 1 thìa muối, 2 thìa phân tử nêm nhằm ướp vào 25 phút. Me chua làm sạch lớp vỏ ngoài. Hành lá giảm gốc, thái nhỏ.


Đun sôi nồi nước cùng với 2 quả me, tiếp đến thả cá măng thuộc 1-2 thìa muối hạt vào làm bếp trong 15 phút. Thấy cá gần chín, bạn cho nốt hành, 2 thìa gia vị hạt nêm vào nồi canh, nếm làm sao cho hợp mồm là chấm dứt rồi. Tiếng thì bạn đã sở hữu thể nếm thử từng miếng canh cá với vị chua nhẹ cùng hóa học thịt mềm ngọt.

Cá măng kho ớt hiểm

Rửa 3 lần bằng nước muối hạt loãng. Dùng tay chà gần kề lớp da mang đến cá được sạch, không còn trơn thì đem khăn thấm mang lại khô bớt. Đặt cá lên thớt, cắt hết vây vẩy rồi phẫu thuật cá để đào thải nội tạng. Tiếp theo bạn chặt cá măng làm cho 3 khúc hoặc hoàn toàn có thể cắt thành từng miếng tròn rộng chừng 1,5cm. Ớt hiểm chỉ việc rửa, ngắt giảm cuống.

Cá nấu ăn măng chua ngon như bà mẹ nấu, chúng ta đã thử chưa nhỉ? làm thịt cá mềm cùng ngọt kết hợp với măng chua với nhiều các gia vị khác làm ra một nồi canh chua ăn ngon xoắn lưỡi. Công thức chế tao cá nấu bếp măng chua bao gồm dưới bài viết sau đây.


Canh chua có thể xem là món nạp năng lượng “quốc dân” của đầy đủ nhà. Canh chua nóng giãy ăn với cơm sẽ khiến cho bạn thốt lên nhị từ “Tuyệt vời!”. Dùng nguyên liệu gồm cá, măng chua và những loại rau củ quả để gia công một nồi cá nấu măng chua cho anh chị em cùng thưởng thức, quả là một trong những ý kiến hay kia chứ nhỉ?

Cá đun nấu măng chua bởi cá hú

Nguyên liệu cần chuẩn chỉnh bị

100g măng chua 150g cà chua 1 trái ớt sừng 3 nhánh tỏi 10g ngò sợi 3 đầu củ hành lá 10g hành phi Dầu ăn uống Nước mắm muối bột Giấm hoặc rượu hạt nêm agi ngon Bột ngọt

*

Cách chế biến món cá nấu nướng măng chua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa không bẩn cá hú bằng giấm pha muối hạt hoặc rượu, mang bức xúc tay vào rồi mas sa thân cá để sút mùi tanh và có tác dụng sạch nhớt cá. Rửa cá lại với nước sạch mát rồi cắt từng khúc một vừa ăn, sau đó để ra rổ mang đến ráo nước. Một số mẹo làm giảm bớt mùi tanh cá hú: dùng nước nóng tưới lên cá cùng để trong vài phút, kế tiếp rửa sạch sẽ lại với nước lạnh; hoặc bạn có thể dùng nước vo gạo rửa cá trước khi rửa bằng nước lạnh, nước vo gạo cũng giúp tiêu giảm mùi tanh cá hết sức tốt. Búp măng chua thiết lập về các bạn rửa sạch với nước rồi nấu nướng nước sôi luộc măng tầm 10-15 phút sinh hoạt lửa nhỏ, kế tiếp vớt măng ra xả lại với nước sạch. Cắt măng thành sợi nhỏ dại vừa ăn. Cà chua rửa sạch mát rồi giảm múi cau. Quăng quật cuống ớt sừng, rửa sạch sẽ rồi cắt nhỏ. Tách vỏ tỏi rồi băm nhỏ dại tỏi. Cắt bỏ phần già của ngò gai, rửa với nước rồi cắt khúc. Hành lá cũng mang đi rửa sạch và giảm nhỏ.

*

Bước 2: Ướp cá hú

cho cá vào đánh rồi ướp với đầu hành lá băm nhỏ tuổi cùng 1 muỗng nhỏ canh nước mắm. Ướp cá vào 15-20 phút để các gia vị thấm vào làm thịt cá.

Bước 3: nấu canh

trụng măng xào 2 phút, tiếp đến đổ vào trong nồi 1 lít nước, căn vặn lửa lớn đung nóng nước. Nước sôi rồi thì cho những múi quả cà chua vào, nêm nếm gia vị gồm nửa muỗng coffe bột ngọt, nửa muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe muối. Tiếp đó quăng quật cá hụ vào, chỉnh lửa nhỏ lại, nấu khoảng tầm 10 phút thấy cá chín thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Cá hú đun nấu măng chua vẫn ra lò, cực kỳ đặc sắc và lôi cuốn. Giết mổ cá hụ mềm với béo, húp miếng nước canh cảm nhận đủ vị mặn, ngọt, chua, cay kết hợp trên đầu lưỡi. Cá nấu ăn măng chua dùng với cơm là nhức nách!

*

Cá làm bếp măng chua bởi cá diêu hồng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500g cá diêu hồng 300g măng chua 100g cà chua 10g bắp chuối 10g ngò gai 3 đầu hành lá 3 củ hành tím 1 trái ớt sừng 1 trái ớt hiểm 3 nhánh tỏi 1 nhánh gừng 10g ớt sa tế 50ml giấm ăn uống Bột các gia vị canh chua Dầu ăn Muối Đường

*

Cách chế tao món cá đun nấu măng chua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá diêu hồng sở hữu về thì có tác dụng sạch với cá, ruột cá cùng đánh vảy cá. Rửa cá bởi nước sạch tất cả thêm chút gừng hoặc giấm ăn sẽ cung ứng khử mùi tanh tanh của cá. Bên cạnh đó còn một số trong những nguyên liệu khác rất có thể được áp dụng để sút mùi tanh như: nước muối, nước vo gạo, chanh, rượu trắng, gia vị. để ý lấy không còn phần máu đông trong bụng con cá và với cá ra nhằm canh chua được ngon hơn. Sơ chế thật sạch sẽ rồi thì chúng ta dùng dao cắt cá thành đều khứa vừa ăn uống (không giảm rời). Rửa măng chua qua nước sạch rồi cố cho thật ráo. Rửa cà chua và giảm hình múi cau. Đem dìm bắp chuối bào với nước muối hạt loãng. Rửa không bẩn ngò gai và cắt nhỏ. Ớt sừng bạn bỏ cuống rồi cắt lát, còn tỏi thì bỏ vỏ và băm nhỏ. Tách bóc vỏ hành tím cùng băm thật nhỏ tuổi cả hành tím, phía đầu hành lá thuộc ớt hiểm.

*

Bước 2: Ướp cá diêu hồng

mang đến cá vào sơn rồicho hành tím, đầu hành lá và ớt hiểm băm vào cùng, cho thêm 1 muỗng cafe muối rồi thoa làm sao để cho các nguyên liệu thấm phần lớn khắp thân cá cùng cả trong vùng bụng của cá. Để ướp cá trong 15 phút.

Bước 3: Xào măng chua

*

bắc nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào nồi nấu nóng rồi mang lại tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn mang lại măng chua vào trong nồi xào rồi nếm 2 muỗng cà phê đường, cho 10g ớt sa tế vào xào cùng để nồi măng chua trông bắt mắt hơn.

Bước 4: làm bếp canh

Đổ khoảng chừng 700ml nước vào trong nồi măng xào vừa rồi, vặn lửa mập nấu sôi nồi canh rồi mang đến cá diêu hồng đã được ướp cùng quả cà chua vào, để nấu thêm 5 phút rồi cho một gói bột các gia vị canh chua vào nồi. Thấy cá chín thì mang đến bắp chuối, ớt sừng, ngò tua vào đun nấu cùng, sử dụng vá khuấy nhẹ mang đến các vật liệu hòa quấn tầm 2 phút thì tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

mùa hè ăn bát cá thổi nấu măng chua vào thì thấy sảng khoái, đuối người, ngày đông mà húp miếng cá đun nấu măng chua thì lại thấy nóng bụng, kiểu gì rồi cũng thấy cá nấu bếp măng chua cực ngon đó!

*

Một số mẹo lựa chọn mua nguyên vật liệu làm món cá đun nấu măng chua

Mẹo chọn sở hữu cá rúc tươi ngon

*

Bạn nên lựa chọn những con cá rúc còn khỏe, dịch chuyển được linh hoạt; đuôi cá và vây cá cũng còn nguyên vẹn. Cá hú ngon gồm màu domain authority cá tệ bạc tự nhiên, không trở nên loét và không có lốm đốm nổi lên. Nếu tải cá hú làm cho sẵn thì bạn hãy lựa chọn miếng cá tất cả thịt màu hồng nhạt. Sờ demo thấy từng miếng thịt cá bao gồm độ đàn hồi giỏi và không biến thành chảy nhớt thì sẽ là cá tươi. Không tải những con cá có mùi hôi khó khăn chịu.

Mẹo chọn download cá diêu hồng tươi ngon

*

chọn cá diêu hồng gồm màu hồng tươi tắn, có hình trạng giống hình thoi, còn vảy bám chặt trên da. Lựa chọn cá bao gồm mang cá color hồng đậm, tơ mang đều và màu sắc đồng nhất. Bình chọn mắt cá thấy mắt xanh ngắt và nhìn rõ phần ngươi phía bên trong thì đó là cá ngon. Ấn tay nhẹ vào bụng con cá thấy tất cả độ đàn hồi, giết thịt cá chắc, không trở nên nhớt thì cần mua. Kị những con cá có color nhợt nhạt, bị mất dính vảy, mắt cá chân đục, giết thịt bị mềm và chảy nhớt. Không lựa chọn cá có red color sậm, năng lực sẽ đưa sang color đen, sẽ là những nhỏ cá bị ngâm hóa chất, rất có hại cho mức độ khỏe.

Mẹo chọn download măng chua ngon

*

Măng chua giữ mùi nặng rất đặc trưng, khi mua bạn buộc phải ngửi và chọn mua măng có mùi này, đôi khi quan ngay cạnh thấy màu sắc miếng măng tươi sáng, nước ngâm măng không trở nên nổi váng. Tránh mua măng chua có màu vàng nâu hay màu trắng quá, bao gồm lốm đốm trên mặt phẳng hoặc bị nát. Nếu ngửi miếng măng chua nghe mùi hương hôi khó chịu thì cũng không nên chọn mua bạn nhé.

Mẹo chọn mua quả cà chua ngon

*

Chọn đa số quả cà chua có lớp vỏ ngoài căng mọng, màu đỏ tươi, thay quả quả cà chua lên thấy kiên cố tay với khi ngửi thì nghe thơm nhẹ. Nên mua cà chua còn cuống xanh bám lâu vào thân quả, kia là phần nhiều quả cà chua còn tươi và chín cây tự nhiên, không hóa chất.

Tạm kết

Với 2 giải pháp làm món cá nấu ăn măng chua như trên, chúng ta cũng có thể lựa chọn mang đến mình một số loại cá yêu mến và nấu bếp theo cách làm hướng dẫn. Chú ý cả phần nhiều mẹo mua nguyên vật liệu tươi ngon để đảm bảo món canh làm bếp ra được ngon nhất hoàn toàn có thể nữa các bạn nhé!

Để nấu được một nồi canh chua ngon cũng như những món ăn uống khác thì dĩ nhiên không thể thiếu nồi. Trên FPT cửa hàng hiện có rất nhiều sản phẩm nồi, chảo chất lượng, ngân sách chi tiêu lại yêu cầu chăng, mời bạn tìm hiểu thêm và sắm sửa tại shop của bọn chúng tôi: